Czym jest EDUEKO?

EDUEKO to publiczna kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska, a zwłaszcza dotyczącej właściwego postępowania z odpadami.

Prowadzimy działania edukacyjne adresowane w szczególności do dzieci i młodzież, a takze osób prowadzących aktywny tryb życia oraz przedsiębiorców działajacych na polskim rynku.

 

KIM JESTEŚMY?

Grupa CCR jest jednym z ważniejszych podmiotów w branży odpadów w Polsce. Kompleksowo obsługuje przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska – związanych z recyklingiem i odzyskiem opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a także innych.

Jesteśmy firmą, dla której wartości zrównoważonego rozwoju i troska o środowisko, w którym żyjemy są bardzo ważne. Dlatego od lat podejmujemy działania mające na celu edukację i promocję wartości ekologicznych. Organizowane przez nas akcje zbiórki odpadów, a także poświęcone tej tematyce konferencje i szkolenia, są dowodem naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jak to działa?

Chcemy stać się jedną z ważniejszych w Polsce inicjatyw edukacyjno-ekologicznych. Chcemy dawać przykład jak żyć w zgodzie ze środowiskiem i potwierdzać związek między troską o dobra wspólne takie jak lasy, powietrze czy woda, a troską o własne zdrowie. Dlatego nie tylko edukujemy, ale również biegamy. Nasz zespół biegowy możecie zobaczyć na imprezach biegowych w całym kraju. Wy również możecie do niego dołączyć!

Kontakt

Jeżeli chcesz chronić środowisko i razem z nami brać udział  w imprezach biegowych, skontaktuj sie z nami!