Cel kampanii

Celem publicznej kampanii edukacyjnej EDUEKO jest rozpowszechnienie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności dotyczącej właściwego postępowania z odpadami.

Dzięki oryginalnej formie kampanii, w której pokażemy związek między zdrowym trybem życiaa ochrona środowiska, chcemy stać się jedna z najważniejszych w Polsce inicjatyw edukacyjno-ekologicznych.