MISJA KAMPANII

Promujemy i upowszechniamy wiedzę dotyczącą właściwego postępowania z odpadami.

Prowadzimy działania mające na celu ochronę środowiska, w którym żyjemy. Edukujemy społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież, osoby prowadzące aktywny tryb życia oraz przedsiębiorców.

Dążymy do zakorzenienia w powszechnej świadomości związku pomiędzy troską o środowisko naturalne, a dbałością o własne zdrowie.