Oferta dla biznesu

Świadomość roli jaką przedsiębiorstwa odgrywają w kształtowaniu swojego otoczenia systematycznie wzrasta. Działania z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nie są już jedynie fanaberią największych firm, ale przejawem aktywnego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Wiemy o tym, ponieważ CCR Polska Sp. z o.o. od lat wspiera szereg tego typu inicjatyw. Organizowane przez nas zbiórki elektroodpadów i baterii, warsztaty edukacyjne czy zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, nauczyły nas, że warto działać na rzecz społeczeństwa i środowiska. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i nauczymy jeszcze więcej od innych – kampania edukacyjna EDUEKO jest znakomitą szansą na wspólne, skuteczne działanie.

Co ważne, pomagamy również realizować ustawowe obowiązki edukacyjne nałożone na przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek. Jeżeli Twoja firma prowadzi taką działalność, koniecznie skontaktuj się z nami. Publiczna kampania edukacyjna EDUEKO to projekt, który pomoże Ci zrealizować Twoje ustawowe obowiązki.